Search
Filters

Policy

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

www.neverseabeach.com

 

 

Cuprins:

 

 1.       Dispoziții generale
 2.       Detalii despre compania noastră
 3.       Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării
 4.       Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării
 5.       Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor
 6.       Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.
 7.       Cum colectăm datele
 8.       Securitatea informațiilor
 9.       Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European
 10.    Drepturile dvs. asupra datelor personale
 11.    Confidențialitatea minorilor
 12.    Principii ale politicii
 13.    Modificări

 

 

1. Dispoziții generale

 

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societății NEVERSEA BEACH S.R.L. (în continuare „Societatea”). Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate şi transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră.

 

1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date

 colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

 

1.3 Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

 

1.4 Toți utilizatorii au acces gratuit pe website-ul www.neverseabeach.comcu condiția respectării acestei politici de confidențialitate. Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR (Regulament (EU) 2016/679).

 

 

2. Detalii despre compania noastră

 

2.1 NEVERSEA BEACH S.R.L., cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 122A, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4670/2018, având CUI 40002582(denumită în continuare ,,NEVERSEA BEACH” sau ,,Compania”).

2.2 Compania acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de internet www.neverseabeach.com(„Site-ul”).

2.3 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii internet www.neverseabeach.comle furnizează.

3. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

 

 

Momentul prelucrării

Data prelucrată

Scopul prelucrării

Perioada de retenție

Temeiul prelucrării

Unde se stochează

3.1 Accesarea siteului

3.1.1 Log-ul serverului web

Asigurarea securității rețelei IT

6 luni

respectarea obligațiilor legale - Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 679/2016

Server-ul site-ului de hosting

3.1.2 cookies*

 

 

 

 

3.2 Contact prin email

3.2.1 Email și orice alte date de identificare prezente în acesta

Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței.

 

Doar atât timp cât vor fi necesare și cel mult un an, în măsura în care nu există caracter litigios.

este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b)

în format electronic, pe server

3.3 Contact prin telefon

3.3.1 Număr telefon, nume, prenume + date furnizate în conversație

Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței.

Pentru rezevări pentru zona de șezlonguri și terasă.

Nu sunt înregistrate apelurile.

 Doar atât timp cât vor fi necesare și cel mult un an, în măsura în care nu există caracter litigios.

este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b)

în format electronic, pe server

3.4. Campania ,,Holiday Giveaway”

3.4.1. Nume, prenume, adresa, profil Facebook/ Instagram.

 

Nume, prenume reprezentant legal (în cazul minorilor).

Informații colectate în scopul derulării campaniei ,,Holiday Giveaway”.

Aceste categorii de date sunt prelucrate pentru a putea oferi o experiență pe plaja Neversea Beach, care include cazare pentru trei nopți în Constanța, umbrelă cu două șezlonguri pe plajă și consumație la bar.

Contactarea câștigătorului se face prin intermediul contului de Facebook/Instagram

Numele, prenumele, adresa, profilul de Facebook/ Instagram sunt sterse după finalizarea Campaniei.

Prin exceptie, pentru persoana castigatoare, aceste date vor fi sterse dupa incetarea prestarii serviciilor in favoarea acestuia.

Art. 6 (1) (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific

Art. 6 (1) b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs.

în format electroni, pe server

3.5.Monitorizare video

3.5.1 NEVERSEA BEACH folosește mijloace de monitorizare video prin intermediul cărora vor fi prelucrate imaginile persoanelor, respectiv ale vizitatorilor de pe plajă.

a) În scopul asigurării securității bunurilor, spațiilor și persoanelor.

 

b) În scopul apărării drepturilor în instanță sau în scopul unei obligații legale.

20 de zile de la terminarea activitatii pe plaja. Unele date pot fi reținute pentru o perioadă mai lungă, dacă reținerea este necesară pentru investigarea unei fraude, pentru apărarea drepturilor în instanță ale oricăreia dintre Părți sau în situațiile în care este necesară conformarea cu solicitările adresate de autoritățile competente

a) Art. 6 (1) (d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

 

b) Art. 6 (1) (c) prelucrarea este necesară învederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

 

c) Art. 6 (a) lit. f prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

 

d) Art. 6 (1) (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice

în format electronic, pe server

3.6 Fotografii

3.6. NEVERSEA BEACH realizează fotografii și filmări pe perimetrul sectorului de plajă operat.

În scopuri jurnalistice, de informare, în scopuri artistice sau în scopuri comerciale și de promovare a evenimentului.

Pe perioadă nedeterminată.

a) Art. 6 (a) lit. f prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

b) Art. 6 (1) (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice

în format electronic, pe server

3.7 Crearea unui cont și realizarea de comenzi si rezervări

3.7.1 Nume, prenume, număr de telefon, e-mail.

 

3.7.2 IBAN si numele titularului de cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste informații sunt prelucrate pentru ca Utilizatorul să aibă access la serviciile oferite de platformă.

Aceste date vor fi utilizate pentru a oferi acces la zona de închiriere șezlonguri și rezervări la zona de terasă.

 

Aceste Servicii iti pot oferi facilitatea de a te conecta (creare cont nou si/sau login) folosind contul tau de pe retele sociale: Facebook, Google. Nu suntem responsabili pentru utilizarea, folosirea necorespunzatoare sau preluarea fara drept a oricaror date cu caracter personal sau alte informatii cu care contribuiti la orice Aplicatie de Social Media.

 

IBAN-ul si numele titularului de cont se solicita clientului pentru a realiza plata prin intermediul site-ului, precum si pentru a realiza o rambursare.

 

 

Vom stoca aceste date atata timp cât aveți un cont pe site-ul www.neverseabeach.com.

 

Puteți sa ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrarii anumitor informații, inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Precizăm că în măsura în care nu exista o solicitare de ștergere a acestor date, ele vor fi șterse în cel mult 2 ani de la ultima utilizare a contului.

Codul IBAN-ul va fi retinut pe perioada prevăzută de lege in vederea indeplinirii obligatiilor.

a)consimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Furnizarea de către dvs. a acestor date pentru crearea Profilului este interpretată ca o acţiune fără echivoc/manifestare de voinţă liberă, informată şi lipsită de ambiguitate prin care acceptați ca datele dvs. personale să fie prelucrate în condiţiile prezentei Politici.

 

b) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță (Art. 6 (a) lit. f)

în format electronic, pe server

 

 

 

*3.1.2 pentru mai multe informații despre cookies vă rugăm consultați politica noastră pentru cookies.

 

3.9 Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare

 

Datele se vor stoca pentru perioada minim necesară îndeplinirii scopului, luând în considerare următoarele:

 •         scopul și utilizarea informațiilor dvs. atât în ​​prezent, cât și în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor);
 •         dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dvs. (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);
 •         dacă avem orice temei pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dvs.);
 •         nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor.

 

3.10 Dacă primim informații despre dvs. din greșeală

 

Dacă primim din greșeală informații despre dvs. de la o parte terță și/sau nu avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile dvs.

 

3.11 Informații primite despre dvs. cu scopul raportării unui abuz

 

Putem monitoriza eventualele dispute dintre Utilizatori, în situatia în care exista o obligatie prevazuta de lege in acest sens sau în cazul in care un Utilizator raporteaza un abuz. În cazul în care raportării abuzului, Utilizatorul își asuma si intelege ca parte din conversatia raportată și implicit din informatiile și datele comunicate vor fi verificate de Companie.

 

3.12 Operatorul nu realizează profiluri individuale ale persoanelor care se prezintă la plajă.

 

 4. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

 

Website-ul www.neverseabeach.comnu colectează date cu caracter sensibil.

 

5. Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor

 

5.1 Utilizăm mecanisme automate de luare a deciziilor pe website-ul nostru. Nu considerăm că acest lucru are un efect juridic asupra dvs. sau vă afectează într-un mod similar.

 

5.2 Aveți dreptul să vă opuneți utilizării noastre de mecanisme automate de luare a deciziilor și profilare descrise în această secțiune. Puteți face acest lucru prin renunțarea la cookie-uri și la tehnologii similare, în conformitate cu metoda descrisă în secțiunea relevantă din această politică de confidențialitate. Dacă nu doriți ca noi să vă procesăm adresa IP reală (de obicei adresa IP atribuită de Furnizorul de servicii de Internet) atunci când vizitați site-ul nostru, puteți utiliza o rețea virtuală privată (VPN) sau un serviciu gratuit.

 

5.3 Puteți afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare (inclusiv baza legală pentru utilizarea lor) și cum să renunțați la acestea în politica privind cookie-urile, disponibilă pe Site.

 

 

6. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.

 

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dvs. unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm datele dvs.

 

6.1 Dezvăluirea datelor dvs. furnizorilor de servicii

 

6.1.1 Dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. din motive legale

 

I. Indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritate competentă.

 

Dacă supectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi poliția. Ar putea fi cazul, de exemplu, dacă suspectăm comiterea unei fraude sau a unei infracțiuni cibernetice sau dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv pentru prevenirea criminalității sau a activității criminale suspectate (cum ar fi frauda).

 

II. În legatură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potențial juridică

 

Este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dvs. dacă suntem implicați într-un litigiu cu dvs. sau cu o parte terță, de exemplu, fie pentru a soluționa litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: soluționarea litigiilor sau a eventualelor litigii.

 

III. Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale

 

Vom utiliza și procesa informațiile dvs. pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații, dacă primim una.

Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Obligația legală: obligațiile legale de a divulga informații, stabilite în sarcina noastră prin acte normative interne sau internaționale (de exemplu sub forma unui acord internațional pe care România l-a semnat).

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesul legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

 

IV.  Dezvăluirea datelor către furnizorii de servicii și paternerii noștri, pentru a opera și îmbunătăți serviciile noastre

 

Folosim parti terte pentru a ne ajuta sa operam si sa imbunatatim serviciile noastre. Aceste parti terte ne ajuta cu diverse sarcini, inclusiv gazduirea si intretinerea datelor, analiza audientei (Google Analytics), servicii de marketing si publicitate (Google AdWords si Facebook Ads), procesarea platilor si operatiunile de securitate. Urmam un proces de verificare stricta inainte de angajarea oricarui furnizor de servicii sau de colaborarea cu orice partener. Toti furnizorii nostri de servicii si partenerii trebuie sa accepte obligatii stricte de confidentialitate. Acestia vor avea acces la datele dumneavoastra doar in masura in care este necesar, in mod rezonabil, pentru a indeplini anumite sarcini in numele nostru.

 

7. Cum colectăm datele

 

7.1 Colectăm datele dvs. cu caracter personal, în mod direct de la dumneavoastră, spre exemplu, atunci când ne trimiteți un email, aplicați pentru un post sau vă înscrieți la newsletter.

 

7.2 Colectăm datele dvs. cu caracter personal și în mod automat. Atunci când utilizați serviciile noastre de pe site-ul Companiei, colectăm informații prin intermediul cookie-urilor și prin logarea activității dvs. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați politica de cookies.

 

8. Securitatea informațiilor

8.1 Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 

 •         partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;
 •         folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor;
 •         verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la informații;
 •         utilizarea standardului Secure Sockets Layer (SSL) pentru a cripta orice informații pe care ni le trimiteți prin intermediul oricăror formulare de pe site-ul nostru web;
 •         transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

 

8.2 Transmiterea de informații către noi prin e-mail

 

Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail sau prin orice altă modalitate), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

 

Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

 

9. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European (în continuare “SEE”)

 

9.1 Datele dvs. nu vor fi transferate către țări din afara SEE.

 

10. Drepturile dvs. asupra datelor personale

 

10.1 Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal


Am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal pe care îl puteți contacta înlegătura cu orice chestiune legată de prelucrarea datelor dvs., precum și pentru exercitareadrepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriricu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la careputeți contacta responsabilul cu protecția datelor este: [email protected]

 

10.2 Sub rezerva anumitor restricții, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unei solicitări scrise sau a unui e-mail catre [email protected]

 

a)      Dreptul de acces-dreptul de a obține de la noi, la cerereși în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de societate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu rea-credință;

b)     Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de GDPR şi conditiile în care pot fi exercitate

c)      Dreptul la rectificare– puteți cere rectifica datele personale inexacte .

d)     Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")– puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

e)      Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;

f)      Dreptul la opoziție – dreptul să vă opuneți, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale contrare;

g)     Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

h)     Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.

i)       Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: dreptul de a cere şi de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitătii sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

 

10.3 De asemenea, puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor dvs. la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, [email protected]).

 

10.4 Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal folosind următoarele detalii de contact:

● E-mail: [email protected]

● Adresă: str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 122 A, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

 

10.4 Verificarea identității dvs. în cazul în care solicitați acces la informațiile dvs.

 

În cazul în care solicitați acces la informațiile dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informațiile dvs.

 

10.5 Cum vă verificăm identitatea?

 

10.5.1 În cazul în care dispunem de informații adecvate despre dvs. în baza de date, vom încerca să verificăm identitatea dvs. utilizând aceste informații.

10.5.2 Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informații sau dacă nu avem informații suficiente despre dvs., este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul la datele dvs.

10.5.3 Vom putea confirma informațiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele specifice date, dacă și când faceți o astfel de solicitare.

 

10.6 Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

 

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unui e-mail către [email protected]:

 

 •         să obiectați la utilizarea sau la prelucrarea informațiilor de către noi pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau în interesul nostru legitim, inclusiv la analizarea sau la prezicerea comportamentului dvs. pe baza informațiilor dvs.
 •         să obiectați la utilizarea sau la prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct (inclusiv orice profil pe care îl implicăm în legătură cu acest marketing direct) făcând click pe link-ul de dezabonare sau trimițând un e-mail/sms care conține numai cuvântul "DEZABONARE" ca răspuns la orice comunicare de marketing pe care o trimitem.

 

10.7 Pentru mai multe informații despre modul în care puteți obiecta la utilizarea datelor colectate prin intermediul modulelor cookie și tehnologiilor similare, consultați politica noastră privind cookie-urile.

 

11. Confidențialitatea minorilor

 

11.1 Nu prelucrăm date ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani. În faza de creare a contului, Compania solicită suficiente informații care sa indice faptul ca Utilizatorul are cel puțin 16 ani. Cu toate acestea, persoanele cu vârsta sub 18 ani nu pot achiziționa țigări sau băuturi alcoolice prin intermediul site-ului. În faza de creare a contului, Compania solicită suficiente informații care sa indice faptul ca Utilizatorul are cel puțin 16, respectiv 18 ani. Prin crearea contului, Utilizatorul susține si garantează ca are vârsta declarată si ca înțelege si acceptă pe deplin termenii de utilizare a serviciilor. Cu toate acestea, Compania nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea site-ului de către persoane minore care au încălcat acest Acord.

 

11.2 Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, vom șterge informațiile de pe serverele noastre. Dacă doriți să ne anunțați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 16 ani, vă rugăm să faceți acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa: [email protected]

 

12. Principiile pe care se bazează politica noastră de protejare a datelor:

 

a) Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

b) Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

c) Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;

d) Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;

e) Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;

f) Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;

g) Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

h) Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

i) Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

 

13. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

 

13.1   Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

 

13.2 Modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate

 

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

 

13.3 Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesăm informațiile dvs.

 

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dvs. pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.

 

 

Această politică a fost actualizată ultima data la data de 27.07.2021.

top